Motorlu Testere Kullanımı Güvenlik Önlemleri:

Testerinizi basitçe tanıyarak ve nasıl kullanmanız gerektiğini anlayarak geritepme ve diğer beklenmeyen reaksiyonların önüne geçebilir veya riskini azaltabilirsiniz. Ayrıca testerenizin ve ekipmanlarının ömrünü uzatabilir ve edindiğiniz faydayı arttırabilirsiniz. 

1.Herhangi bir testereyi kullanmadan önce ürünün kullanma kılavuzunu ve güvenlik talimatlarını okuyunuz.

2.Yorgunken, alkol almışken ve ilaç veya uyuşturucu kullandıktan sonra testere kullanmayınız.

3.Güvenli bir ayakkabı,üzerinize rahat uyan giysiler,koruyucu eldiven ve göz,kulak ve baş koruyucusu kullanınız.

4.Kesim esnasında, testereyi iki elinizle, elcikleri tam kavrayacak şekilde sıkıca tutunuz. Solak olsanız dahi testereyi sağ elinizle arka taraftaki elcikten, sol elinizle ön taraftaki elcikten kavrayınız.Sağlam kavrama geritepme veya beklenmedik bir durum esnasında kontrolu kaybetmeme konusunda size yardımcı olacaktır. Testerenizin elciklerini kuru,temiz tutarak, yağ ve benzinden arındırarak kaymayı engelleyebilir ve kontrolünü arttırabilirsiniz.

5.Testereler son hızda çalışmak üzere dizayn edilmiştir.Verimliliği arttırmak, zamandan kazanmak ve güvenli bir operasyon için tam güçte kullanınız.

6.Kesme zincirinin düzleminden uzak durmak amacıyla hafifçe yana doğru eğilerip kesme işlemini yaparak,zincir ve kılavuzdan  kaynaklanabilecek olası yaralanma risklerini azaltmış olursunuz.

7.Testerinizi taşırken motorun kapalı, zincir ve kılavuzun arkaya bakar şekilde ve susturucunun vücudunuzdan uzak bir şekilde bulunduğundan emin olunuz.

8.Asla omuz hizasından yukarda kesme yapmayınız. Testerenizi yukarda tutmak kontrolünü kaybetmenize sebep olabilecektir.

9.Teçhizatlarınız tam olmadan ve yeterli tecrübe sahibi olmadan testerenizi merdiven veya ağaç üzerinde asla kullanmayınız. Aldığınız reaksiyon dengenizi bozabilir.

10.Bazı kesim işlemleri özel eğitim ve yetenek gerektirmektedir.Emin değilseniz bir profesyonele danışınız.

11.Geritepme riskini engellemek için çalıştığınız alanın engellerden arındırılmış olduğuna emin olunuz.Testerenizi kullanırken kılavuzun burnunun kütüğe, dala veya herhangi başka bir objeye temas etmediğinden emin olunuz.

12.Temiz bir çalışma alanınız, güvenli ayakkabınız olmadan ve ağacın düşeceği yerden planlanmış bir kaçış yolunuz olmadan kesim işlemine başlamayınız. 

14.Özellikle ince dalların kesimi esnasında daha yüksek hassasiyet gösteriniz. İnce dallar zincire dolanarak kullanıcıya ya da çevreye sıçrayabilir.

15.Gergin durumdaki ya da yük v.b. zorlama altındaki dalların kesimi esnasında yüksek hassasiyet gösteriniz. Kesilen dal boşa çıkarak, gerginliğinin de etkisiyle kontrol dışı hareket ederek testereye, kullananın dengesini bozarak ciddi yaralanmalara neden olabilir.

16.Motorlu testere ile çalışırken çevrenizde başka insan ya da hayvanların bulunmamasına özen gösterin. Tehlike doğurabilecek kişi ve canlıların çalışma alanının dışında bulunmalarına önem veriniz.

17.Bedeniniz ve kıyafetlerinizin testerenin hareket halindeki zincirden uzakta bulunduğundan emin olarak dikkatlice kullanınız.

18.Zarar görmüş, arızalı ya da düzensiz sesler çıkartan bir motorlu testereyi kesinlikle kullanmayınız. Testereyi kullanmaya başlamadan önce özellikle tetik ve fren tertibatının çalışıp çalışmadığını kontrol deneyerek etmeniz büyük önem taşımaktadır.

19.Motorlu testere ve zincir üreticisinin bileme ve montaj yönergesini eksiksiz uygulayın. Bir zincirin bilenmesi iki işlemden oluşmaktadır. Birincisi, kesici nitelikteki kısımların bilenerek keskinleştirilmesidir.  En az onun kadar önemli ikinci operasyon da derinlik göstergelerine uygunlukla ayak derinlik ayarlanmasıdır.

20.Motorlu testere üreticisinin önerdiği ve eşdeğer uygunluğunda bulduğu kılavuz ve zincirleri kullanınız. Biliniz ki, zincir ve kılavuz seçimi sadece performansı değil aynı zamanda güvenliğin de çok önemli bir unsurudur.

21.Zincir gerginliğinin doğru şekilde ayarlanmış olduğundan emin olun. Gevşek bir zincir kılavuzdan fırlayarak makineye ve kullanana önemli zararlar verebilir.

22.Kullanım kılavuzunda belirtilen tüm uyarı önemler ve bakım şartlarının yerine getirildiğinden emin olunuz. Özellikle servis işlemleri konusunda üretici veya yasal temsilcisinin yetkili kıldığı servis istasyonlarına başvurun. Örneğin, yetkisiz bir servis, işlem için gerekli olan aparat ve veya ekipmana sahip olamayacağından servis hizmetini uygun şartlarda yerine getiremeyecektir.

23.Testerenizi benzin bidonu ya da yanıcı maddelerden en az 10 metre uzakta çalıştırın. Yakıt ikmali işlemi esnasında kesinlikle sigara içmeyin ve makineyi havalandırması olan alanlarda ya da açık havada kullanın. 

BAZI YARARLI ZİNCİR TESTERE KULLANIMI TAVSİYELERİ:

1.Zincir testere ile sadece odun kesiniz. Zincir testereyi başka malzemeleri kesmek için kullanmayınız ve asla zincirinizin taş,kaya gibi maddelerle temasına izin vermeyiniz.

2.Asla kör zincirle kesmeye çalışmayınız.Keskin olduğunda testereniz odun kesmek için sadece hafif bir basınca ihtiyaç duymaktadır.Kör zincir ahşap tozuna sebep olmaktadır, bu tamir zamanı geldiğinin açık bir işaretidir.