Zincir Kopması:

Harvester/Prosesör/Slaş Makinası/Delimber Makinası Zincir Vurulması:

Mekanik köşe kesme ekipmanları ve zincir çarpması sayfasına hoş geldiniz. Aşağıdaki bilgiler profesyonel kullanıcı ve zincirli ağaç kesme makinaları üreticileri için hazırlanmıştır.

Aşağıda çalışan bir makine ile ilgili kendinizi korumak için almanız gerekli bir takım önlem ve uyarılar bulunmaktadır.

Bir Harvester makinesi ile çalışma esnasında zincirde ileri düzeyde gerilmeler oluşmaktadır. Bu da zinciri kopması ve istenmeyen kazaların oluşmasına neden olabilmektedir. Bu tip makinelerle çalışmadan önce mutlaka kullanım kılavuzlarını okuyun ve belirtilen uyarılara uygun davranın.

Zincir kopmaları endüstriyel alanda halen üzerinde önemli çalışmalar yürütülen hassas bir konudur. Nedenleri, etkileri ve kazaları ortadan kaldırmaya yönelik alınabilecek önlem ve metodlar ile ilgili çokça bilgi mevcut olmakla birlikte, sürekli olarak yeni araştırma ve çalışmalar yapılmakta olunan bir konu başlığıdır.

Zincir kopması nedir ?

Zincir kopması yukarıdaki şekilde de göreceğiniz gibi kesici ile ayak kısmını birbirine bağlayan pimin de sabitlendiği perçinlerin kopması durumudur. Ölümle sonuçlanan kazalara neden olabilir. Kopma çoğu kez kılavuzun arka kısmına yakın yerlerde meydana gelmekte, nispeten daha az karşılaşılmakla beraber zincirin burun kısmında oluştuğu da görülmektedir. 

Zincir kopması meydana 50 vakalardan 49’unda söz konusu parça çalışma devrinin de etkisiyle alana dağılmakta ve bu durum kopma nedenine ilişkin inceleme için doğru numune toplanmasına engel bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bir makine operatörü zincir kopması riskini nasıl en aza indirebilir ?

1. Makine operatörleri ve yardımcıları kesinlikle hareket halindeki bir zincirin yakınında bulunmamalıdır.

2. Koruyucu muhafaza aksamları makine üzerine takılı halde olmalıdır.

3. 404 bir zincir için, çalışma hızı en fazla 40 metre/saniye, OREGON Harvester zincir ve OREGON Harvester zincirde 35 metre/saniye değerlerinin altında olmalıdır.

4. Zincir dişlisinin muhafazası takılı olmalıdır.

5. Yardımcı elemanlar kesici takımdan en az 70 metre daha uzakta bulunmalıdır. 

6. Zincir sürekli olarak kontrol edilmeli ve hasarlı zincirler mutlaka değiştirilmelidir.

7. Her zaman orijinal ve hasarsız OREGON zincir ve aksamları kullanılmalıdır.

8. Endüstriyel kullanımlarda bir zincir 2 kereden fazla kullanılmamalıdır.

9. Eski ve hasarlı zincirleri hurdaya atın. El altında bulunmalarını önleyin.

10. Oregon zincirleri her zaman Oregon fabrikasının önerilerine uygun şekilde bileyin.

11. Kılavuz ve yağlama sistemlerinin bakımını yapın.

12. Zincir gerginliğini her zaman kontrol edin.

13. Zincir dişlisinde gözle görülür aşınma var ise mutlaka değiştirin.

Zincir vurulması nasıl meydana geliyor ?

Zincir kopmasında şekilde görüldüğü gibi iki parçalı bir kırılma ile ortaya çıkar. İlk olarak perçin şekil değiştirerek zincirde istenmeyen titreşim ve kılavuz ve zincir dişlisinde darbelere yok açar. Bu aşamadan sonra perçin kopar ve zincirin ayak ile kesici baklasının birbirinden ayrılmasına neden olur.

Kopma sonrası zincirin birçok parçası farklı alanlara yayılır ve tehlike teşkil eder.

Tipik zincir kopması kaç parçalı olur ?

Şekilde görüleceği gibi çoğu kez zincir 4 parçaya ayrılır: 

Özel bir işlem ile zincir kopmasının öldürücü etkilerini azaltmak mümkün müdür ?

Hayır!! Operatör ve ilgili çalışanlar her zaman zinciri potansiyel bir tehlike olarak görmeli ve ona göre hareket etmelidir.